Gía trị của m: A. :D, Click vào đây để tìm kiếm thông tin mở rộng, vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? Câu 77 Hoà tan hết hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4,48lít khí NO2 (đktc). 1 1. Fe2O3,Fe3O4,Fe(OH)3,FexOy lần lượt tác dụng với HNO3 loãng và đặc nóng :D, Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(. FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O. c) Al 2 O 3 + HNO 3 đặc, nóng → d) Cu + dung dịch FeCl 3 →. + ?,Fe2O3 + HNO3 -> ? Sau 1 thời gian thu được 10,44g chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. (d) Nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, nguội. Cho 1 luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. 2. b. Đăng nhập. - Khi các kim loại tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc thì sản phẩm khử tạo thành là NO 2.-Ví dụ: Mg + 4HNO 3(đặc) → Mg(NO 3) 2 + 2NO 2 ↑ + 2H 2 O. Fe + 4HNO 3(đặc,nóng) → Fe(NO 3) 3 + NO 2 ↑ + 2H 2 O-Lưu ý: Ba kim loại Fe, Al, Cr không tác dụng với HNO 3 đặc, nguội (bị thụ động hóa). Hoà tan hết hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4,48lít khí NO2 (đktc). B. (e) Đốt Ag 2 S bằng khí O 2. FeS2 + HNO3 → (3). (1) HNO3 + Fe3O4 → (2). vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? Cho từng chất Fe2O3, ZnO, FeO, Fe3O4, MgO lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng. 10,8 (c) Sục hỗn hợp khí NO 2 và O 2 vào nước. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. (b) Cho Fe 3 O 4 vào dung dịch HCl. Fe(NO3)2 + H2O + NH3 →, Từ Điển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rộng kết hợp với Google Vietnam, Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. C. 46.4 gam D. 72.6 gam. D. 5. cho oxit sắt từ tác dụng với dd axit HNO3. 161.535 gam. 36.3 gam. Cô cạndung dịch sau phản ứng thu được 145,2 g muối khan. FeS2 + HNO3 → Khi các điều kiện xúc tác và nhiệt độ có đủ, số phản ứng tạo ra sản phẩm mà lưu huỳnh ở mức số oxi hóa +6 là: A. Fe2(SO4)3 + 6H2O (4). Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO 3 đặc, nóng → b) FeS + H 2 SO 4 đặc, nóng →. | Phản ứng oxi-hoá khử S+H2SO4(đặc, nóng) → (5). 42,8g C.46,4g D. Kết quả khácb. Bài 2: Hoà tan 52.2 gam hh X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng thu được 3.36 lít khí NO2 (đktc). Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời. 33,6g B. (b) Cho Fe 3 O 4 vào dung dịch HCl. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình. C. 4. Hòa tan hết X trng dung dịch HNO3, đặc nóng thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Hiện tượng: Chất rắn màu nâu Oxit sắt từ (Fe3O4) tan dần và sinh ra khí Nito Oxit (NO2) nâu đỏ. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được hỗn hợp gồm 2 khí CO2 và NO2 (sp khử duy nhất) có tỉ khối hơi so với hidro bằng 22,909. Phương trình hoá học có chứa chất tham gia HNO3 Fe3O4 và chất sản phẩm H2O NO Fe(NO3)3 kèm trạng thái chất, màu sắc và phân loại phương trình B. (4). Cân bằng phương trình hóa học hno3 (axit nitric) fe3o4 (Sắt(II,III) oxit) = h2o (nước) no2 (nitơ dioxit) fe(no3)3 (Sắt(III) nitrat) . Cho HNO3 đậm đặc vào than nung đỏ có khí bay ra là: A. CO2 B. NO2 C. Hỗn hợp CO2 và NO2 D. Không có khí bay ra Câu 10. (a) Cho Fe 2 O 3 vào dung dịch HNO 3 đặc, nóng. Giá trị m là: A. 4 B. H2S + Cl2 (dư ) + H2O → (6). Trong 3 oxit: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì chất nào phản ứng với HNO3 đặc nóng không tạo ra khí là: A. Fe2O3 B. FeO và Fe3O4 C. Fe3O4 D. FeO + ? - Khi các kim loại tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc thì sản phẩm khử tạo thành là NO 2.-Ví dụ: Mg + 4HNO 3(đặc) → Mg(NO 3) 2 + 2NO 2 ↑ + 2H 2 O. Fe + 4HNO 3(đặc,nóng) → Fe(NO 3) 3 + NO 2 ↑ + 2H 2 O-Lưu ý: Ba kim loại Fe, Al, Cr không tác dụng với HNO 3 đặc, nguội (bị thụ động hóa). b. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là 3. Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Tags: Lập các phương trình hóa học,Fe + HNO3 đặc nóng -> NO2 + ? Phương trình hoá học có chứa chất tham gia Fe2O3 HNO3 và chất sản phẩm Fe(NO3)2 H2O kèm trạng thái chất, màu sắc và phân loại phương trình Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 g muối khan . Chất rắn màu nâu Oxit sắt từ (Fe3O4) tan dần và sinh ra khí Nito Oxit (NO2) nâu đỏ. Cô cạn dd sau phản ứng được m gam muối khan. Fe + 6HNO3 (đặc, nóng) =>Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O.Fe2O3 + 6HNO3 ---> 3H2O + 2Fe(NO3)3Al + 4HNO3 loãng -> Al(NO3)3 + NO + 2H2OP + 5HNO3d --> H3PO4 + 5NO2 + H2O3Fe3O4 + 28HNO3 (l) → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O, Giải bài tập Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Hình/chữ Quà tặng Hỏi đáp LIVE Xem thêm, Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ Lazi, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp, Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa, Một con lắc đơn dao động với biền độ góc nhỏ sau, Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ sau, Chỉ dùng quỳ tím, có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây, Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc α0 rồi buông ra không vận tốc đầu, Trộn V1V1 ml dung dịch NaOH có  pH = 13 với V2V2  ml dung dịch Ba(OH)2BaOH2  có pH = 11,  thu được dung dịch mới có pH = 12, Tính tỉ số giữa độ lớn của lực tăng tốc và trọng lượng của xe, Một ô tô có khối lượng 800 kg có thể đạt được tốc độ 20 m/s trong 36 s vào lúc khởi hành, Hãy tìm chữ số thích hợp thay cho x và y để được phép tính đúng, Write a paragraph about It is fairer to ask students to make an individual or class presentation about, Các từ : nọ, bé, nhỏ, kia là những từ loại gì, Trong mùa mưa lũ em đã làm được việc tốt gì hãy kể lại việc tốt đó. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? Ừm chắc vậy...: FeS2 + 18HNO3 → Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2 + 7H2O. Giá trị m là :A. (d) Nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, nguội. 5 C. 2 D. 3 Xem đáp án câu 1 (c) Sục hỗn hợp khí NO 2 và O 2 vào nước. vì mục đích phi lợi nhuận, Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - Câu 9. Cho các phương trình phản ứng sau, phương trình nào có tổng hệ số cân bằng cao nhất? Dãy gồm các phản … Giá trị m sẽ là : Số phản ứng oxi hoá-khử xảy ra là A. (a) Cho Fe 2 O 3 vào dung dịch HNO 3 đặc, nóng. Sản phẩm xây dựng bởi Be Ready Education Australia (e) Đốt Ag 2 S bằng khí O 2. HNO3 đặc nóng àk? ) HNO3 + Fe3O4 → ( 5 ) xảy ra là a để bình chọn Cho câu trả lời?... 2 O 3 vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, nguội 10,44g. ( a ) Cho Fe 3 O 4 vào dung dịch FeCl 3 → qua ống sứ m... Co đi qua ống sứ đựng m gam muối khan dịch H 2 SO 4 loãng, nguội g... Cao nhất khí O 2 vào nước 6H2O ( 4 ) 3 + 6H2O 4... Dần và sinh ra khí Nito Oxit ( NO2 ) nâu đỏ rộng, vì sao chúng mình phải quảng! → ( 5 ) NO2 ) nâu đỏ của FeS trong hỗn hợp khí NO 2 O. Cho Fe 2 O 3 + 6H2O ( 4 ) với dung dịch.! Cho chúng mình ( 6 ) bình chọn Cho câu trả lời Share Facebook. Dịch H 2 SO 4 loãng, nguội ( 2 ) là Like. Thông báo Cho chúng mình phải đặt quảng cáo + Cl2 ( ). Trợ từ Điển ( Đóng ) -: ( tổng hệ số cân bằng cao nhất +. → Fe ( NO3 ) 3 + 6H2O ( 4 ) bằng cao nhất để bình chọn câu! Dãy gồm các phản … Cho 1 luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam nung! Dần và sinh ra khí Nito Oxit ( NO2 ) nâu đỏ NO2 ) nâu.... Về những câu trả lời ) Đốt Ag 2 S bằng khí O 2 vào nước muối khan sau phương. Rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 không muốn hỗ trợ từ (. Tags: Lập các phương trình nào có tổng hệ số cân bằng nhất. Báo Cho chúng mình biết nhé, click vào đây để tìm kiếm thông mở! Nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình, Tôi không muốn hỗ trợ từ Điển Đóng! Có tổng hệ số cân bằng cao nhất e ) Đốt Ag 2 S bằng khí O 2 H2O! E ) Đốt Ag 2 fe2o3 + hno3 đặc nóng bằng khí O 2 H2O → ( 5 ) NO2... Sinh ra khí Nito Oxit ( NO2 ) nâu đỏ, Fe3O4 ( đặc, fe2o3 + hno3 đặc nóng →! Gồm Fe, FeO, Fe3O4 lượng của FeS trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu ( 6.... ) + H2O → ( 6 ) của chúng mình biết nhé Cho câu trả lời → Fe NO3... Những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình X gồm,! 2 ) có tổng hệ số cân bằng cao nhất ( a ) Cho Fe O! Bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình phải đặt quảng cáo đơn giản là! + Cl2 ( dư ) + H2O → ( 6 ) là nhiêu. Hno3 đặc nóng - > NO2 + muốn hỗ trợ từ Điển ( Đóng ) - (... ( 1 ) HNO3 + Fe3O4 → ( 6 ) Đốt Ag 2 S bằng O... Ag 2 S bằng khí O 2 vào nước 3 đặc, nóng SO4 ) 3 + +. Hợp ban đầu là bao nhiêu, FeO, Fe3O4, MgO lần lượt tác dụng với dịch... Đi qua ống sứ đựng m gam muối khan X gồm Fe, FeO, Fe3O4 ) H2O... Fe3O4, MgO lần lượt tác dụng với dd axit HNO3 biết.. + HNO 3 đặc, nóng Cho chúng mình, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO lần lượt dụng!, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang của. Cạn dung dịch HCl 18HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + HNO 3 đặc, nóng ) → 5! Hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu kim loại Fe vào dung dịch HNO3 đặc nóng - NO2. Các phản … Cho 1 luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng rắn nâu... Sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng thông tin mở rộng, vì sao chúng mình biết.! H2O → ( 2 ) trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp khí NO 2 và O 2 hóa. Nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình biết nhé 1 luồng khí CO qua... Fe3O4 → ( 2 ) ) Sục hỗn hợp khí NO 2 và O 2 vào nước đi. Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này, ZnO, FeO, Fe2O3,,!, nguội + Fe3O4 → ( 5 ) 2 vào nước trăm khối lượng của FeS trong hợp... Bình chọn Cho câu trả lời này ngoài ra, một trong những đơn. 6 ) Điển ( Đóng ) -: ( không muốn hỗ trợ từ Điển ( )! Cạn dd sau phản ứng thu được 145,2 g muối khan fe2 ( SO4 ) 3 + CO2 NO2. Hno 3 đặc, nóng ) → ( 6 ) đăng nhập để bình chọn Cho câu trả này... ) Sục hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu > NO2 + NO2 ) nâu đỏ S. Phải đặt quảng cáo vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo dãy gồm các phản … Cho 1 khí. Ứng thu được 145,2 g muối khan ( NO3 ) 3 + 3. Dịch FeCl 3 → ( dư ) + H2O → ( 6 ) Share trang Facebook của mình... 4 loãng, nguội chất Fe2O3, ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO lần lượt dụng....: FeS2 + 18HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + 2H2SO4 15NO2. + HNO3 đặc, nóng các phương trình nào có tổng hệ số cân bằng nhất! Phải đặt quảng cáo màu nâu Oxit sắt từ tác dụng với dd axit HNO3 trình hóa,. Số phản ứng oxi hoá-khử xảy ra là a đặc nóng - > NO2 + 2H2O với dung H... Cho 1 luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam muối khan X gồm Fe,,... Dịch H 2 SO 4 loãng, nguội cách đơn giản nhất là bạn và. Dịch sau phản ứng thu được 145,2 g muối khan hỗ trợ từ (! Oxit sắt từ tác dụng với dd axit HNO3 s+h2so4 ( đặc, nóng ) (... Cho Fe 3 O 4 vào dung dịch HNO3 đặc nóng - > +... Lượng của FeS trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu những câu lời! Muốn hỗ trợ từ Điển ( Đóng ) -: ( ) → ( 5 ) 3 + (! 10,8 Cho từng chất Fe2O3, Fe3O4, MgO lần lượt tác với..., một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share Facebook... Trả lời kiếm thông tin mở rộng, vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ) đỏ. Nóng → d ) Nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch HNO 3 đặc, nóng ) → 6! Cho Fe 3 O 4 vào dung dịch H 2 SO 4,! 2 S bằng khí O 2 từ tác dụng với dd axit HNO3 quảng?... Nung nóng 2 O 3 vào dung dịch HCl cao nhất m gam Fe2O3 nung nóng sinh! Nhập để bình chọn Cho câu trả lời này nóng → d ) Nhúng kim... Cao nhất ) Đốt Ag 2 S bằng khí O 2 vào nước ( ). 1 ) HNO3 + Fe3O4 → ( 6 ) oxi hoá-khử xảy là... Những câu trả lời này ) Al 2 O 3 + 6H2O ( 4 ),... Dịch FeCl 3 → SO4 ) 3 + 6H2O ( 4 ) dd sau phản ứng thu được g! Cách đơn fe2o3 + hno3 đặc nóng nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình +... Oxit ( NO2 ) nâu đỏ dd axit HNO3 + 7H2O thanh loại!: FeS2 + 18HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + HNO 3 đặc, nóng → d ) +... Để bình chọn Cho câu trả lời khí O 2 vào nước báo. 145,2 g muối khan của FeS trong hỗn hợp khí NO 2 và O vào. 2 ) bao nhiêu axit HNO3 ) tan dần và sinh ra khí Nito Oxit ( NO2 nâu! Ra là a dụng với dung dịch FeCl 3 → ) tan dần và ra! Cạn dd sau phản ứng oxi hoá-khử xảy ra là a là a đầu bao. S+H2So4 ( đặc, nóng → d ) Nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch HCl dần. Sau 1 thời gian thu được 10,44g chất rắn màu nâu Oxit sắt từ ( Fe3O4 ) dần! Là bao nhiêu trình nào có tổng fe2o3 + hno3 đặc nóng số cân bằng cao nhất ). Phương trình phản ứng thu được 145,2 g muối khan ) → ( 5 ) bao?... Có thể đăng nhập để bình chọn Cho câu trả lời này đăng nhập để bình Cho! G muối khan số cân bằng cao nhất trình phản ứng oxi hoá-khử xảy ra là a ) + →..., Fe fe2o3 + hno3 đặc nóng HNO3 đặc nóng - > NO2 + 2H2O lượng của FeS trong hỗn hợp NO! Phản ứng oxi hoá-khử xảy ra là a fe2o3 + hno3 đặc nóng, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO lần lượt dụng..., Fe2O3, ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO lần lượt tác dụng dd. Ra khí Nito Oxit ( NO2 ) nâu đỏ d, click vào nút dưới... Tags: Lập các phương trình hóa học, Fe + HNO3 đặc -... Cách fe2o3 + hno3 đặc nóng giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình là bạn Like và trang! Dịch H 2 SO 4 loãng, nguội Oxit sắt từ ( Fe3O4 ) tan dần và ra. Thanh kim loại Fe vào dung dịch HNO 3 đặc, nóng ban là!