In lage concentraties (typisch < 10%) wordt het gebruikt om esdoorn- en dennenhout kunstmatig te verouderen. De reden hiervoor is dat de metalen hun oppervlak beschermen door een passiverende laag van de overeenkomstige nitraten te vormen. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply. Hiervoor is zeer zuiver salpeterzuur nodig, omdat de kleinste verontreinigingen (afkomstig van bijvoorbeeld het productieproces) de meetresultaten kunnen beïnvloeden. HNO 3 + KOH → KNO 3 + H 2 O. Salpeterzuur of waterstofnitraat is een anorganische verbinding met als brutoformule HNO 3.Het is een sterk anorganisch zuur dat veel technische toepassingen kent. Salpeterzuur is het meest stabiele zuurstofzuur van stikstof.In zuivere toestand is het een kleurloze vloeistof met een intens prikkelende geur, die zeer goed oplosbaar is in water. Dit zout wordt gevormd door de zuur-basereactie tussen ammoniak en salpeterzuur: Verder worden nog verscheidene andere verbindingen gesynthetiseerd uit salpeterzuur. Dit proces is van groot industrieel belang: samen met zwavelzuur worden op deze manier bijvoorbeeld nitrocellulose en nitroglycerine bereid. In combinatie met zwavelzuur wordt nitreerzuur gevormd, dat het reactieve nitroniumion (NO2+) bevat: Dit reagens wordt gebruikt om aromatische verbindingen te nitreren in het proces dat bekendstaat als de elektrofiele aromatische substitutie. Wanneer het in contact komt met terpentijn, steenkool, carbiden, cyaniden, sulfiden of alkalimetalen kan een explosie optreden. Salpeterzuur wordt ingezet bij de bereiding van verfstoffen en desinfecterende stoffen. Is evaporated milk the same thing as condensed milk? GeorgeSiO2. De belangrijkste gevaren zijn brandwonden bij contact met de huid of de ogen. What details make Lochinvar an attractive and romantic figure? Door de sterk oxiderende eigenschappen reageert salpeterzuur heftig met cyaniden, carbiden, nitriden, fosfiden, waterstofperoxide, waterstofsulfide, hydrazine, ammoniak, organische verbindingen (aceton, azijnzuur, ethanol), metalen in poedervorm, metaaloxiden en legeringen. Salpeterzuur vormt met water een azeotroop mengsel met een concentratie van 68%. Dit mengsel kookt bij 120,5 °C (onder atmosferische druk). Salpeterzuur is behalve een sterk zuur ook nog een sterke oxidator en is in staat om ook de edelere metalen als zilver en koper op te lossen. Please register to post comments. Favorite Answer. How long will it take to cook a 12 pound turkey? Equation is already balanced. Balanced Chemical Equation. Van salpeterzuur zijn twee hydraten gekend (in vaste toestand): het mono- en trihydraat. Het stikstofmonoxide reageert vervolgens weer met dizuurstof uit de lucht tot stikstofdioxide (NO2). In de elektrochemie wordt salpeterzuur gebruikt bij het zuiveren van koolstofnanobuizen. Bij inslikken of inhalatie van de dampen (afkomstig van bijvoorbeeld rokend salpeterzuur) kan ernstig interne beschadiging optreden (onder andere aan de slokdarm, de luchtwegen en de maag). Door interactie met het keratine wordt de huid geel van kleur. Who of the proclaimers was married to a little person? Aangezien salpeterzuur een sterk oxiderend reagens is, reageert het zeer hevig en exotherm met allerhande organische verbindingen. s. Bij een temperatuur van −42 °C kristalliseert het tot witte kristallen. Intense of langdurige blootstelling kan leiden tot blindheid, hoesten, ademhalingsproblemen en zelfs de dood. Bij de onedele metalen magnesium, mangaan en zink is het zure proton verantwoordelijk voor dit oplosproces. How long will the footprints on the moon last? Lv 7. KOH(aq) + HNO 3 (aq) = H 2 O + KNO 3 (aq) Reaction type: double replacement. Net als water ondergaat ook salpeterzuur in zuivere toestand een autoprotolyse: Salpeterzuur reageert met basen, tot vorming van (oplossingen van) nitraatzouten. Double Displacement (Acid-Base) Reactants. Indien de vloeistof reeds opgelost stikstofdioxide bevat, ontstaan hierbij roodbruine nitreuze dampen. When did organ music become associated with baseball? HNO3 + KOH = KNO3 + H2O - Chemical Equation Balancer. Become a Patron! Relevance. Een voorbeeld is de reactie tussen zinkhydroxide en salpeterzuur, waarbij zinknitraat wordt gevormd: Van commercieel belang is de synthese van ammoniumnitraat, dat gebruikt wordt als kunstmest en als explosief. Reaction Information. Wanneer kwik in reactie wordt gebracht met een verdunde oplossing, ontstaat kwik(I)nitraat, terwijl de reactie met het geconcentreerde zuur kwik(II)nitraat oplevert. Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.