Found 80 sentences matching phrase "dolphin".Found in 6 ms. Cookies help us deliver our services. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, പക്ഷിക്കൊക്കുപോലുള്ള മുഖവും ചെറിയ അരിപ്പല്ലുകളുമുള്ള ഡെല്‍ഫിനിഡേ വംശത്തില്‍പ്പെട്ട കടല്‍സസ്‌തനി, പക്ഷിക്കൊക്കുപോലുളള മുഖവും ചെറിയ അരിപ്പല്ലുകളുമുളള ഡെല്‍ഫിനിഡേ വംശത്തില്‍പ്പെട്ട കടല്‍സസ്തനി, പക്ഷിക്കൊക്കുപോലുള്ള മുഖവും ചെറിയ അരിപ്പല്ലുകളുമുള്ള ഡെല്‍ഫിനിഡേ വംശത്തില്‍പ്പെട്ട കടല്‍സസ്തനി. color:#fff Clark County Voters' Pamphlet 2019, Tamil Classes Near Me, Photos Google Com Share, } .widget table#wp-calendar #prev a:hover {

.site-footer { border-top: 3px solid #33cc33; } Muesli Cereal Brands,

} | Theme by SuperbThemes.Com. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഇവയിൽ പക്ഷികളുടേതുപോലെയുള്ള സവിശേഷതകളോടുകൂടിയ വിമാന ചിറകുകളും. The Malayalam for dolphins is കടല്പ്പന്നി. Sign in A fish, the mahi-mahi or dorado, scientific name Coryphaena hippurus, with a dorsal fin that runs the length of the body, also known for iridescent coloration. കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നു മിക്ക പരിശീലകരും പറയുന്നു. One of the handles above the trunnions by which a gun was lifted. ഒരുപക്ഷേ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല മത്സ്യം ആയിരിക്കും ഇത്. large slender food and game fish widely distributed in warm seas (especially around Hawaii). and faster than ever, especially among animals high on the food chain, such as, വാസ്തവത്തിൽ, വൈറസ് ബാധയുടെ അളവും വേഗവും എന്നത്തേതിലുമധികം വർധിച്ചുവരുന്നതായി തോന്നുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും. dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.). features like those of birds, submarines shaped like. ഹംപ്ബാക്ക് തിമിംഗലം, തെക്കൻ റൈറ്റ് തിമിംഗലം, കുപ്പിത്തലയൻ, എന്നിവയോടൊപ്പം ഇറവാഡിക്ക് പൊതുജനബോധവത്കരണ പരിപാടികളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്ന് ഏജൻസി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. Find more Malayalam words at wordhippo.com! Another endangered species, at least as far as the Mekong is concerned, is the Irrawaddy. അവ്യയം (Conjunction) Recent investigations have shown that whales and, caught off the coast of Japan are highly contaminated. bones stop appearing about 1500, possibly because of the absence of trees large enough to. A permanent fender around a heavy boat just below the gunwale. പ്രത്യയം (Suffix) dolphin translation in English-Malayalam dictionary. മൃഗലോകത്തിൽ ജീവികൾ വാക്കുകൾ കൂടാതെ വിവരങ്ങൾ വിനിയമം ചെയ്യുന്നുവെന്നതു സത്യംതന്നെ: പക്ഷികൾ പാടുന്നു, സിംഹങ്ങൾ ഗർജ്ജിക്കുന്നു. Sign in. marine mammals, closely related to whales and porpoises. The problem is that the water is so murky, that the. Malayalam meaning and translation of the word "dolphin" കാണാൻ പറ്റില്ല, ക്യാമറക്ക് തൊട്ട് അടുത്ത് എത്തിയാൽ പോലും. A kind of wreath or strap of plaited cordage. The only indigenous mammals are a few species of bats and some large marine mammals, including whales and. Find more Tamil words at wordhippo.com! and seals, get tangled up in abandoned fishing lines and nets. corpses piling up on shores from Greece to Morocco, poisonous red tides in. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ’ intelligence, they are popular entertainers, and most trainers say that because of their friendliness toward people. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Multi Language Dictionary (50+ Languages). The dauphin, eldest son of the kings of France. How much does does a 100 dollar roblox gift card get you in robhx? 45 മിനിട്ട് വീതം ഉള്ള 75 എപ്പിസോഡുകൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായി. കടൽപ്പക്ഷികളും പോലെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ മുകളിലുള്ള ജന്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ. ഡോൾഫിനുകൾക്കും അവയ്ക്കും പൊതുവായ വളരെയധികം ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നത്, The weight of evidence, it turns out, falls on the, look forward to swimming with the whales and, , exploring the mountains with a lion and her, (യെശയ്യാവു 35:4-6) ആ പുതിയ ലോകത്തിൽ, തിമിംഗലങ്ങളോടും.